Contributies van de verschillende speltakken:

Bevers € 165,-- per jaar
Welpen, Scouts, Explorers € 190,-- per jaar
Stam en Ree € 65,-- per jaar

Roverscout, Stam, Ree

Tevens Leiding of Bestuur

€ 31,15 per jaar
     

 

Kortingen:

Het 2e lid uit één gezin krijgt € 15,-- korting, het 3e e.v. kinderen krijgen € 25,-- korting. In het lidmaatschap is bij de Welpen, Scouts en Explorers de volledige bijdrage voor het Noordelijk Pinksterkamp inbegrepen. Voor het zomerkamp wordt een extra bijdrage van de ouders verwacht. Per speltak kan dat verschillen. Leden van het bestuur en leidinggevenden die geen lid zijn van de stam of ree betalen geen contributie. Leden van de stam of ree die tevens leiding geven krijgen € 25 korting op hun contributie.

 

Mutaties en Opzeggingen:

Het doorgeven van mutaties en/of opzegging van het lidmaatschap moet bij de penningmeester of de secretaris. Opzeggingen van het lidmaatschap kunnen per half jaar plaatsvinden. Dit dient schriftelijk of per mail te gebeuren gericht aan de penningmeester en secretaris. Opzeggingen moeten voor 1 April of voor 1 Oktober plaatsvinden. Het lidmaatschap kan dus beëindigd worden per 1 April of 1 Oktober.

 

Contributie inning:

De contributie wordt per half jaar geïnd, rond de 25e van de maanden Oktober en April. Bij voorkeur wordt de contributie via een automatische incassomachtiging geïnd. Mochten er daarbij fouten gemaakt zijn, dan kunt u altijd zelf binnen 30 dagen de betaling herroepen. Bij gemaakte fouten kunt u in overleg met de penningmeester, de foutief geïnde gelden terug ontvangen. Indien u niet per incasso betaald, wordt de contributie verhoogd met € 5,--.

 

Stichting leergeld:

De kosten voor contributie, kampen of kleding hoeven nooit een belemmering te zijn om lid te worden. Als u een aantoonbaar inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau hebt dan kan Stichting Leergeld uitkomst bieden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester of groepsbegeleider

De Havik op Facebook

Sponsor ons gratis. Klik hieronder op het logo om te beginnen!

Klik op mij om Scoutinggroep de Havik te sponsoren! 

Benieuwd wat ons saldo is? Kijk hieronder naar onze totale opbrengsten:

Binnenkort:

Aug
26

10:30 26-08-17 - 12:00 02-09-17

Aug
26

11:00 26-08-17 - 12:00 02-09-17

Legenda

Legenda voor de kalender:

Bevers 
Welpen 
Scouts 
Explorers 
Roverscouts 
Stam
Bestuur 
Groepsactiviteit 
Regio activiteit 

Onder de datum zie je in het blauw wat voor activiteit het is.
Daar weer onder staat de locatie.

Open dag 2017

De datum van onze Open Dag in 2017 is bekend.

Reserveer 17 Juni 2017 maar in je agenda, want dan hebben we onze open dag gepland!
Iedereen is welkom om een kijkje te nemen bij Scoutinggroep de Havik uit Groningen. De locatie is bij ons eigen gebouw aan het Jaagpad in Groningen.
De open dag begint om 13:00u en eindigt om 17:00u.

We hopen je te zien op Zaterdag 17 Juni 2017!

Deze pagina delen?