Tijdens het ouder-kind kamp hebben de welpen hun ouders eens goed laten zien wat we nou eigenlijk doen op scouting. Zo zijn er onder andere wateropvangsystemen en bruggen gebouwd, spelletjes gespeeld en liedjes gezongen bij het kampvuur!

foto van Scoutinggroep De Havik.