Het Blauw Börgje wordt gesloopt, 5 dagen voordat het er 16 jaar zou hebben gestaan.