Hopvrouw Heidi Groot Landeweer en Martine Broer ontsteken het Eeuwig Vuur op het 68ste NPK in Anloo tijdens de opening.