De Scouts (troep) zijn tegelijk opgericht met de groep.