Contributie

De contributie voor de verschillende speltakken van de Havik vindt u hieronder. 

Kortingen

Het tweede lid uit één gezin krijgt € 15,- korting op de contributie. Vanaf het derde kind in een gezin dat lid wordt bedraagt de korting op de contributie € 25,- per lid. 

Contributie inning

De contributie wordt per half jaar geïnd, rond de 25e van de maanden oktober en april. Bij voorkeur wordt de contributie via een automatische incassomachtiging geïnd. Mochten er daarbij fouten gemaakt zijn, dan kunt u altijd zelf binnen 30 dagen de betaling herroepen. Bij gemaakte fouten kunt u in overleg met de penningmeester, de foutief geïnde gelden terug ontvangen. Indien u niet per incasso betaald, wordt de contributie verhoogd met € 5,-.

Mutaties en Opzeggingen

Het doorgeven van mutaties en/of opzegging van het lidmaatschap moet bij de penningmeester of de secretaris. Opzeggingen van het lidmaatschap kunnen per half jaar plaatsvinden. Dit dient schriftelijk of per mail te gebeuren gericht aan de penningmeester en secretaris. Opzeggingen moeten voor 1 April of voor 1 Oktober plaatsvinden. Het lidmaatschap kan dus beëindigd worden per 1 April of 1 Oktober.

Stichting leergeld

De kosten voor contributie, kampen of kleding hoeven nooit een belemmering te zijn om lid te worden. Als u een aantoonbaar inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau hebt dan kan Stichting Leergeld uitkomst bieden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester of groepsbegeleider