Opkomsttijden: 

Bevers: Zaterdag van 12:00 tot 14:00

Welpen: Zaterdag van 14:00 tot 16:00

Scouts: Zaterdag van 14:00 tot 17:00

Explorers: Vrijdag van 20:00 tot 22:00

Roverscouts: Geen vaste opkomsttijden, wordt in overleg gepland

Stam: Elke eerste zaterdag van de maand van 20:00 tot 23:00

Aantal Leden

Groepsyell

 Ree, ree, rettelsree B.L.A.U.W

Ree, ree, rettelsree G.R.O.E.P

Padvinders van grunosvest

Mollebonen op z’n best

Tsjikelaowie, tsjikelaowa

Bloeien moet die blauwe groep

Ra! Ra! Ra!

Hoe “De Havik” begon

Op 4 september 1923 werd in Groningen het jongensclubhuis “De Havik” opgericht op initiatief van de “Voortrekkers van de Witte Watergroep”, naar een voorbeeld van een eerder in Rotterdam opgerichte jongensclub. De oprichting vond plaats in de Prinsenhof door de “Schipper” van de Witte Watergroep, Dr Postumus, die ook de hoofdleider van de Havik werd. De Havik werd onderdeel van de afdeling Groningen van de “Neederlandsche Padvinders Vereniging” (N.P.V.). Net als alle andere padvinders- en gidsenverenigingen van Nederland ging de N.P.V. in 1973 op in Scouting Nederland.

Aanvankelijk bestonden er binnen de Havik zogenaamde Padvinderstroepen: de Schotse troep, de Rode troep en de Blauwe troep(even bestond er ook nog een Gele troep). Deze troepen ontstonden in het najaar van 1924, na het eerste zomerkamp van de Havik op Terschelling. Van deze troepen bleef uiteindelijk de Blauwe troep over en deze behield de naam de Havik. In 1925 werd de “de Blauwe Troep”, die we tegenwoordig kennen als Scoutinggroep de Havik en waar de kleur van onze das van is afgeleid, erkend als zelfstandige afdeling binnen de N.P.V.

In 1936 kreeg De Havik een Stam en in 1937 kwam er een Welpengroep bij.

Net als tegenwoordig kende de Havik ook in de beginjaren veel studenten als vrijwilligers. Het Groninger Studenten Corps was jaarlijks een trouwe ‘leverancier’ van studenten als leiding van de speltakken. Andere leden van de leiding werkten doordeweeks op kantoor of waren scholier op de landbouwschool. De dames (welpenleidsters) waren bijna allen studentes van de studentenvereniging “Magna Pete”.

In de beginjaren van de Havik zagen de speltakken er anders uit dat nu. Welpen (ook wel Horde genoemd) en scouts (toen nog verkenners) waren er al, maar men verliet de scouts pas wanneer men 17 was. Daarna werd men voortrekker (tegenwoordig stam) of leider van een speltak. In 1981 kwam er een nieuwe speltak bij: de rowans (bij De Havik heet deze RSA: rowan en sherpa afdeling). Deze werd later de explorers, die we nu ook nog kennen voor leden tussen 15 en 18 jaar. Na een tijd afwezig te zijn geweest, werd de stam in 1991 weer nieuw leven ingeblazen. Sinds 1988 kent de Havik ook de bevers (kolonie) als jongste speltak. In 2014 ontstond bij de Havik de speltak roverscouts, de jongere stam tot 23 jaar.

De Havik werd in 1988 een gemengde groep toen er ook meisjes bij kwamen, eerst bij de bevers en na verloop van tijd ook bij de welpen, scouts, enz. Hierdoor groeide de groep ook fors, van 40 leden in 1986 tot meer dan 110 tegenwoordig.

De Havik is een actief deelnemer aan gezamenlijke kampen. Met name het Noordelijk Pinksterkamp (NPK) is een belangrijk jaarlijks evenement voor de groep. De Havik heeft tijdens het NPK diverse malen de vlag gewonnen, zowel in de jaren ’60, ’70 als ’90.

De Havik is een van de oudste Scoutinggroepen van Groningen en de oudste van de groepen die sinds de oprichting zonder onderbreking hebben bestaan.